Programació

25 enero, 2017 en

L’assignatura de programació tracta de l’aprenentatge al disseny bàsic d’algoritmes.
La resolució d’algoritmes per cada problema es basa a aplicar una sèrie d’instruccions i càlculs que depenent del problema aquest tindrà més instruccions o menys. Aquesta tasca és bàsica, per poder després entendre qualsevol llenguatge de programació és una assignatura que si no es té coneixements previs és molt abstracta.
A part de la confecció d’algoritmes amb pseudocodi també es practica la resolució d’algoritmes utilitzant el llenguatge de programació PHP.

PAC 1

Prog_pac1 de Marcos Baldovi

PRACTICA 1

Prog_prac1 de Marcos Baldovi

PAC 2

Prog_pac2 de Marcos Baldovi

PRACTICA 2

Prog_prac2 from Marcos Baldovi

PAC 3

Prog_pac3 de Marcos Baldovi