Mitjans Interactius

30 enero, 2017 en

Es tracta d’una assignatura en la qual es tracta la part diríem més filosòfica de la multimèdia. En la qual ens serveix per a diferenciar que són les noves tecnologies del que és l’evolució tecnològica. Es tracta d’una assignatura que la seva finalitat al llarg d’ella és la de què l’alumne deprengui a utilitzar les eines de les quals despon per a poder investigar i raonar els fonaments teòrics.

El treball final es basa en el prototipat d’una aplicació aplicant tots els conceptes donats al llarg de l’assignatura.

VIDEO PRESENTACIÓ PRACTICA

PAC 1

MItjans Interactius_pac1 de Marcos Baldovi

PAC 2.1

MItjans Interactius_pac2.1 from Marcos Baldovi

PAC 2.2

MItjans Interactius_pac2.2 de Marcos Baldovi

PAC 3

MItjans Interactius_pac3 de Marcos Baldovi

PRACTICA

MItjans Interactius_practica de Marcos Baldovi