Arquitectura de la informació

El concepte d’Arquitectura de la informació (AI) Es tracta d’una disciplina encarregada de l’estudi, anàlisi, organització, disposició i estructuració de la informació en espais d’informació i de la presentació dels mateixos, siguin sistemes interactius o amb l’objectiu de facilitar la recuperació de la mateixa.

Al llarg de l’assignatura es treballen les diferents fases de les quals es compon l’aplicació d’aquesta tasca sobre un cas reial. desde la fase d’investigació, Bechmark, creació de wireframe a baix nivell finalitzant amb una pràctica en la qual s’implementaran tots els coneixements donats al llarg de l’assignatura.

PAC1

Arquitectura de l'informacio_pac1 de Marcos Baldovi

PAC2

Arquitectura de l'informacio_pac2 de Marcos Baldovi

PRACTICA

Arquitectura de l'informacio_practica from Marcos Baldovi