Imatge i Llenguatge Visual

5 febrero, 2017 en

Imatge i Llenguatge Visual es tracta d’una assignatura que més avançada que Disseny Gràfic en ella es repassen conceptes de teoria de color, tipografia i composició amb l’afegit que s’estudien conceptes de teories de la comunicació visual i cultura del Disseny.

L’assignatura es divideix en quatre PAC’S de les quals s’adjunta l’informe de cadascuna d’elles a més del treball realitzat.

INFORME PAC 1

YLLV_informe_pac1 de Marcos Baldovi

TREBALL PAC 1

YLLV_treballPAC1 de Marcos Baldovi

INFORME PAC 2

YLLV_informe_pac2 de Marcos Baldovi

TREBALL PAC 2

YLLV_treball_ pac2 de Marcos Baldovi

INFORME PAC 3

YLLV_informe_pac3 de Marcos Baldovi

TREBALL PAC 3

YLLV_pac3_treball from Marcos Baldovi

INFORME PAC 4

YLLV_informe_pac4 from Marcos Baldovi

TREBALL PAC 4

YLLV_treball_ pac4 de Marcos Baldovi