Integració Digital de Continguts

5 febrero, 2017 en

En aquesta assignatura es tracten els processos fonamentals sobre la digitalització i el processament de continguts d’àudio i vídeo. El programari utilitzat l’assignatura és Processing.

Si s’opta per l’avaluació continua, aquesta es compon de 2 PAC’s i 2 pràctiques. Cadascuna de les entregues té una part teòrica (bastant senzilla) i una part de programació amb Processing.

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Marcos Baldoví Martínez. Es publiquen per a facilitar l’estudi de l’assignatura deIntegració Digital de Contiguts a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

PRÀCTICA 1

YDC_pract1 from Marcos Baldovi

PRACTICA 2

YDC_pract2 from Marcos Baldovi

PAC 1

YDC_pac1 from Marcos Baldovi

PAC 2

YDC_pract2 from Marcos Baldovi