Tractament i Publicació d’audio

5 febrero, 2017 en

En aquesta assignatura s’inclou conceptes bàsics sobre psicoacústica musical, tècniques d’edició digital del so (filtres, equalitzadors, sintetitzadors) i la creació i publicació d’àudio. Es fa servir la llibreria Minim que és un tipus de llibreria d’àudio per a Java. En aquesta assignatura s’ha utilitzat Processing amb el treball final, en el que l’alumne deprèn a programar un sintetitzador amb aquest llenguatge utilitzant Minim.

Les PACs i Pràctiques que es mostren en aquesta pàgina són propietat de Marcos Baldoví Martínez. Es publiquen per a facilitar Tràctament i publicació d’audio a companys de la UOC. Estan baix la llicència de Creative Commons BY NC ND. Aquesta llicència permet redistribuir el material sempre que es reconegui la meva autoria. No tens permís per a utilitzar-los amb finalitats comercials ni fer obres derivades del meu treball.

PRACTICA 1

TPA_pract1 from Marcos Baldovi

PAC 1

TPA_pac1 from Marcos Baldovi

PAC 2

TPA_pac2 from Marcos Baldovi

PRACTICA 2

TPA_practica2 from Marcos Baldovi